เงื่อนไขการผ่อนชำระ 0% นาน 15 เดือน

• รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2563 เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ)
  เมื่อผ่อนชำระสินค้าผ่านบริการผ่อนชำระ UOB I-Plan กับร้านค้าออนไลน์ ที่ www.dyson.co.th โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงิน
  นับตั้งแต่วันที่ทำรายการซื้อสินค้าและตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ
• ผ่อนชำระสินค้า 0% นาน 15 เดือน สำหรับสินค้าที่มียอดตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ผ่านบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีกรุณาตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขการผ่อนชำระ
  จากเวปไซด์ของร้านค้าที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า
• ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th

เลือกซื้อ